Skip to main content

Érzelmi és szociális tanulás a gyakorlatban (SEL in action (2018-21)

Programunk azért született, hogy egyesítsen már meglévő, de elszigetelten működő SEL kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és megalapozza a szociális és érzelmi tanulás beemelését a közoktatás rendszerébe.

Szociális és érzelmi tanulás

A Szociális és Érzelmi Tanulás (SZÉT) kiemelkedő szerepet játszik az iskolai környezetben, abban, hogy hogyan építenek kapcsolatot a tanárok a gyerekekkel és saját kollégáikkal, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a diákok saját osztálytársaikkal, kortársaikkal és hogyan kezelik az egyes szereplők az iskolai környezeten belül a konfliktusokat és a fegyelmezés kérdését.

Kihívások a 21. században

A diákok érzelmi intelligenciájának és szociális képességeinek fejlesztése nem lehet időszerűbb hiszen a fiatalok, családok, szülők és oktatási intézmények egyre újabb kihívásokkal kerülnek szembe, úgy mint kortárs csoporton belüli megfélemlítés, internetes zaklatás, erőszakosság, rasszizmus, nemi alapon való kirekesztés, étkezési zavarok, agresszív kommunikáció, a mélyebb közvetlen társas kapcsolatok hiánya, motiváció hiánya, reális önkép hiánya, nem megfelelő problémamegoldó technikák, izoláció, szerhasználat, szociális és érzelmi funkciózavarok.

Projekt szakaszai

Szakemberek felkészítése

A projekt első szakaszában a résztvevő szakemberek (szociális munkások, tanárok) felkészítése tréningje történik az érzelmi intelligenciáról és a szociális és érzelmi tanulás jelentőségéről és mibenlétéről. Szinten ebben a szakaszban adaptáljuk magyar és olasz viszonyok közé az ír partnerszervezetünk módszertanát, több éve eredményesen működő jó gyakorlatát egy 14 hetes iskolai tréning program kidolgozásával.

14 hetes pilot

A program második szakaszában teszteljük a kidolgozott, 14- hetes SEL programunkat 6- 16 év közötti diákok rézvételével, alsó és felső tagozatokban. A szociális és érzelmi tanulást fejlesztő programunk kidolgozásában és tesztelésében magyar részről 10 iskola vesz részt országos szinten mint társult partnerek (minden partnerszervezetünk két helyi iskolával együttműködésben vesz részt a programban), ezen felül olasz részről további 2 iskola is társult együttműködő partnerünk. Magyar részről ez 20 tanár felkészítését és bevonását, olasz részről pedig további 2 tanár bevonását és felkészítését jelenti. Ebben a szakaszban akkreditáljuk SEL tanár továbbképző programunkat.

Language