Vállalkozás Fejlesztés

Hagyományos értelemben vett, helyzetfeltárás, külső és belső erőforrások (pénzügyi-gazdasági, humán, kapcsolatok) feltérképezésére épülő vállalkozásfejlesztés kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók számára. Komplex, vagy részterületi stratégia kidolgozása. Start Up stratégia. Tanácsadás, segítségnyújtás a stratégia, vagy részterületi megoldások integrálásához a szervezeti folyamatokba!

Főbb területei:

• Öntanuló szervezet
• Hatékony döntéshozatal
• Komplex vállalati stratégia
• Vállalati kultúra
• Projekt menedzsment
• Humánerőforrás gazdálkodás
• Erőforrás menedzsment
• Start Up menedzsment
• Külső/Belső kommunikáció
• Munkaszervezés / Időgazdálkodás
• Esélyegyenlőségi stratégia/szempontrend

CSR- Vállalati felelősségvállalás

Tanácsadóként segíteni tudunk abban, hogy szervezete döntéshozatali struktúráját átvilágítsuk, igény szerint a vezetőkkel együttműködve megváltoztassuk, melynek eredményeként a munkavállalók jobban részesei lehetnek a cég fejlődésének, ezzel növelve elköteleződésüket. Munkakörnyezetük, képzésük, fejlesztésük egyaránt ezt a célt szolgálja. Az egyenlő bánásmód elve, a munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése, a családbarát munkahellyé válás egyaránt jó hívószavak. Hiszünk abban, hogy a CSR szemléletmód már rövid távon megtérül, partnereik, alkalmazottaik, ügyfeleik lojalitása nagy mértékben nő.

CSR szolgáltatásaink:

• teljeskörű szervezeti átvilágítás
• CSR helyzetkép
• CSR stretégia készítés
• CSR folyamat
• konzultáció, tanácsadás