Back on Track - Fostering the (re)integration of NEETs in rural areas into education, training and labour market by increasing their basic skills, resilience and virtual mobility

DRP0200145

Az EU célul tűzte ki, hogy 2030-ra 9% alá csökkenti a NEET-arányt, és közös európai elképzelésként ismerte el a vidéki régiók újjáélesztését. Erre válaszul a Back on Track projektet úgy dolgozták ki, mint egy olyan eszközt, amellyel kezelni lehet ezeket a kihívásokat, és amely hozzájárul e közös célok eléréséhez.

A Back on Track célja a vidéki NEET-ek társadalmi, oktatási és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése a Duna régióban. A személyre szabott távoktatási és mentorprogramok megvalósításával a vidéki NEET-ek fokozott digitális integrációt tapasztalnak, ami megerősített ellenálló képességet, megnövekedett szellemi potenciált és humán tőkét eredményez. Ezen túlmenően a virtuális mobilitás fokozása révén jelentősen javul az általános életminőségük, ami megnyitja az utat a számukra, hogy újra a helyes útra térjenek.

A projekt céljainak elérése és az eredmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében egy transznacionális, ágazatokon átívelő érdekeltekből álló hálózatot hoz létre. Emellett stratégiát dolgoz ki a vidéki NEET-ek sikeres elérésére, mentorprogramot hajt végre, és a vidéki NEET-ek azonosított igényeihez igazított innovatív digitális képzési modellt hoz létre. Mindezek révén a projekt célja, hogy utat és új perspektívákat biztosítson az egyéni fejlődéshez, a képzéshez és a pályaorientációhoz anélkül, hogy el kellene hagyniuk a vidéki területeket.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.

Projekt weboldala:

Projektet a Österreichische Jungarbeiterbewegung vezetésével 9 ország 14 partnere valósítja meg.

Projekt időtartama: 2024.01.01. – 2026.06.30.

Teljes költségvetés: 2.473.610,60 EUR

EU ERFA összeg: 1.978.888,48 EUR