Pályázati szakértői szolgáltatások

Projektgenerálás

Projektgenerálás szolgáltatásunk nagy segítséget jelent azoknak a szervezeteknek, amelyek ki akarják használni a támogatási programok kínálta finanszírozási lehetőségeket, de még nem körvonalaztak olyan fejlesztési ötleteket, amelyek támogathatóak lennének, vagy csak a megoldandó problémákat azonosították.

Pályázatírás

Az alapszinten kidolgozott projektötletek birtokában a Kft közreműködik a projektjavaslat kidolgozásában és elkészíti a komplett pályázatot. Mindezt olyan ütemezés mellett, amely lehetővé teszi a pályázat végső egyeztetését és határidőre történő benyújtását.

Pályázatfigyelés

A pályázni kívánó szervezettel való egyeztetés után a fejlesztési elképzeléseinek megfelelő pályázati kiírások figyelése és arról való tájékoztatás.

Projektmenedzsment, Pénzügymenedzsment

Vállaljuk, hogy a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig elvégezzük a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat, melyek a következő főbb tevékenységeket foglalhatják magukban:
- javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására,
- támogatási szerződés megkötésének szakértői támogatása,
- a közbülső jelentések (részbeszámolók) elkészítése,
- pénzügyi menedzsmentben közreműködés,
- a végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló elkészítése,
- a felelős hatóságok és az európai uniós szervek által a projekt végrehajtása során megkövetelt feladatok megfelelő teljesítésének biztosítása,
- közreműködés a projekt pályázati szempontból történő szakmai és pénzügyi felügyeletében a támogatási szerződésben szereplő zárási időpontig (monitoring, belső értékelési rendszer kialakítása)
- Projekt fejlesztés
- Pályázatírás
- Tanulmányok, kutatás
- Rendezvény szervezés
- Nyilvánosság, kommunikáció
- Projektmenedzsment