55+-os munkavállalók munkahelyi jólétének növelése

Erasmus KA02

Activities and results of HICS activities in Empower Yourself

Munkaerőpiaci csapda - egyre több az idősebb munkavállaló Európában

Az európai országok munkaerőpiacán általános jelenséggé vált a munkaerőhiány. Az egyre kisebb létszámú fiatal generációk mellett hatalmas létszámú idősödő generációk élnek ezekben az országokban. A munkaerő utánpótlás hagyományos útja egyre kevésbé elégítik ki a cégek igényeit.

A nyugdíjkorhatár emelekedésével viszont a munkaerőpiacon nő az 55+-os munkaerő aránya. Többségük egészségi állapota ugyan lehetővé teszi számukra teljes munkaidős állások betöltését, a cégek toborzási és kiválasztási preferenciái komoly gátakat emelnek eléjük. Ennek egyik oka, hogy szaktudásuk, tapasztalataik ellenére nem nyitottak a tanulásra, motivációs problémáik lehetnek, és nehézséget jelenthet számukra a fiatalabbakkal való együtt dolgozás.

A projekt célja

A projekt során arra kerestük a választ, hogy hogyan lehetne dinamizálni, motiválni ezt a hatalmas tömegű munkavállalót, és mit kellene hozzáadni hétköznapjaikhoz, hogy hatékonyabban tudják kezelni a stresszt.

A nemzetközi projekt résztvevői mindegyikének sok éves tapasztalata volt felnőttek képzésében, hátrányos helyzetű munkavállalók reintegrációjában, fejlesztésében. Ezekre támaszkodva olyan neuralgikus pontokat kerestünk, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az idősebb munkavállalók hatékonyságára, motivációjára, elköteleződésére.

Az 55+-os univerzum

A fiataloktól eltérő e célcsoport tagjai számára különösen fontos, hogy biztonságban tudják magukat közvetlen teamjükben, részlegükön, és megfelelő visszajelzéseket kapjanak feletteseiktől. Sokkal inkább fontos számukra, hogy az általuk tekintély személynek tartott vezetőkhöz lojális kapcsolat fűzze őket, mint a fiatalok számára.

Fejlesztési scenariók

A projekt során olyan 1,5 órás tréning scenariókat dolgoztunk ki, amelyeket a cégek HR-esei jól tudnak használni munkájuk során. A scenariók minimális eszközigényt támasztanak, és nem szükségesek speciális körülmények megvalósításukhoz.

A scenariók egy része az időső munkavállalók önértékelést, értékeinek felfedezését, és ezek kommunikációját segítő tréningeket tartalmaznak. Ezek segítségével a sokszor krízissel küzdő, elbizonytalanodó felnőttek visszanyerhetik önbecsülésüket, és képesek lesznek másoknak is segítséget nyújtani ebben.

A scenariók másik nagy csoportja a konfliktuskezelését, konfliktusok elkerülését segítő tréningeket tartalmaz. Ezek a tréningek segítik feltárni, és merérteni azokat a konfliktusforrásokat, amelyek megkeserítik az 55+-os munkavállalók hétköznapjait. Segítségükkel a résztvevők tudati szintre tudják emelni a helyzeteket, fel tudják tárni okaikat, és hatékony eszközök segítségével tudnak majd beavatkozni a környezetükben kialakuló konfliktushelyzetekbe.

Próbáld ki!

A projekt keretében a partnerek helyi cégeknél ki is próbálják a született módszertani anyagot. E pilotok kapcsán született tapasztalatokat aztán visszaforgatva, a scenariók értékelésébe bevont szakmeberk visszajelzéseivel összevetve a módszertani segédanyag finomítását teszik lehetővé.
A projekt disszeminációs szakaszában ezen túl a mindhárom országban a szélesebb szakmai publikum előtt is bemutatjuk az eredményt.

Pilot workshops and dissemination events

“How can we give 55+ workers more leeway?”

We held a dissemination lecture and discussion for postgraduate students at the Faculty of Economics of the University of Pécs. Participants work as SME leaders, HR experts and financial officers.

Building a better future for eldearly employees

Within the framework of the Pécs-Baranya Human Club of the Chamber of Commerce and Industry, we held a methodological workshop within the framework of the Empower Yourself international project, where HR professionals could try out the scenarios created in the project. The event was designed for sharing experiences and best practices in connection with motivation and enhencement of 55+ employees.

Old heros – 55+ employees as strong powerhouses in SMEs

We held a dissemination lecture and discussion for HR and management students at the Faculty of Economics of the University of Pécs. Participants got insight to the needs and opportrunities of elrdearly employees and they informed about demographic and labour market trends in European countries.

Empower yourself – resilience trainings for 55+ remployes in a Transdanubian SME

We took three pilot tranings among employees of a Transdanubian manifacturing SME. During the traingns, the participants get insight  resilience as a self-improvement strategy and they have got opportinities to share personal experiences and challanges they used to treat in every day working life.

Elderly employees as hidden gems of the Labour Market

Within the framework of the Pécs-Baranya Human Club of the Chamber of Commerce and Industry, we held a methodological workshop within the framework of the Empower Yourself international project, where a representative of Department of Leadership and Organizational Science shares a panoramic view of employment gap caused by shortage in young professionals. How can companies evaluate the value of elderly professionals development and empowerment? Which kind of activities can serve a better employment policy in connection with 55+ employees?   The event was designed for sharing experiences and best practices in connection with motivation and enhancement of 55+ employees.