Activities and results of HICS activities
during the Empower Yourself - HUN

A projekt előkészítése során sikerült megnyernünk az ügynek a PTRE KTK egyik fiatal adjunktusát, akinek több scenariót és Advisory modellt köszönhetjük.

A pályázat első periódusában a scenariókkal kapcsolatos előkészületek, és témagyűjtés zajlott. A 24 scenarió szövegeinek írása során többször egyeztettünk ezek tematikája, végső formája kapcsán. A készülő scenariók kapcsán fontos szempont volt, hogy olyan aktivitások kerüljenek egy-egy workshopba, amelyek nem csak a témában való elmélyülést, hanem a résztvevők közötti indirekt kommunikációt, a személyes élményszerzést is lehetővé teszik.

A scenaráiókat tartalmazó kötet bevezetőjeként egy advisory modult is készítettünk, mely az 55+ munkavállalók kihívásaival, és fejlesztési, motivációs sajátosságaival foglalkozik. A tanulmány nem csak a témába nyújt bevezetést, hanem a kapcsolódó szakirodalomba is betekintést enged.

A kész szövegek ez után angol fordításra kerültek, majd megkezdődődött az eredetileg lengyel és norvég nyelven született szövegek angol nyelvű változatának magyarra fordítása is.

A 2021 őszén elkezdtük a szakmai közönség számára a pilot workshopok és a disszeminációs alkalmak szervezését. A PBKIK és a PTE KTK adott keretet ezeknek. Az események során egyrészt az 55+-os munkaerővel kapcsolatos kihívásokra, és a bennük rejlő lehetőségekre hívtuk fel a figyelmet, másrészt a projekt során készült módszertani anyaggal ismertettük meg őket. Mivel 2021 decemberében lebonyolítottunk három workshopot az 55+ munkavállalókkal, a tavaszi szakértőknek szóló workshopra már ezek tapasztalatait is be tudtuk vinni. Az eseményekhez roll upot és szórólapot is készítettünk.

2021 októberében volt az első pilot workshop szakemberek számára, majd két disszeminációs alkalom következett 2021 decemberében. A első alkalommal végzős közgazdászhallgatókkal ismertettük meg a programot és a kapcsolódó problémát, majd posztgraduális képzésen résztvevő HR-esekkel, cégvezetőkkel, menedzserekkel. A második alkalommal sikerült a témát kiterjesztenünk a szervezeti tanulás területére, és ezáltal a scenariók és a szakmai keret, a korábbi célcsoportspecifikus megközelítésen túl, mélyen beágyazódott a szervezetfejlesztés domainjébe.

2021 novemberében egy tanulmányúton vettünk részt, amelynek keretében alkalmunk volt találkozni az idősödő munkavállalók kihívásaival foglalkozó norvég szervezetekkel. Megdöbbentő volt látni, hogy a korosztállyal szembeni előítéletek még a skandináv országokban is nehezítik foglalkoztatásukat. A tanulmányúton megismert összefüggéseket beépítettük fent említett szakmai programok anyagába, és ezáltal sok szakemberben sikerült megerősítenünk, hogy a témával kapcsolatos kihívásokkal érdemes foglalkozni, és azokra megoldásokat keresni.

Az általunk szervezett eseményeket megjelenítettük a honlapunkon, kommunikáltuk azokat nem csak a HICS csatornáin keresztül, hanem személyes közösségi média csatornáinkon keresztül is. Ennek köszönhetően a szélesebb szakmai körben is ismertségre tett szert.

A projekttel kapcsolatos események megjelentek a PBKIK kommunikációs csatornáiban, és az SME-k körében végzett szervezetfejlesztő munkánk során több tucat cégvezető ismerkedhetett meg az 55+ munkavállalókban rejlő lehetőségek kiaknázásának új módszereivel. Mivel a workshopok szereplői a PBKIK Humán Klubjának HR és szervezetfejlesztő szakemberei voltak, a projekt során született szakmai anyagok bekerültek a helyi szakmai közegbe, és több szakember használja már azokat munkája során.