Skip to main content

Speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása Komlón – központi munkaerőpiaci program

Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium, Baranya Megyei Kormányhivatal

Projekt leírása:

A Komló Város Önkormányzata Városgondnokság által megvalósított speciális közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott, mentális, szociális vagy egészségügyi problémákkal küzdő, 25 fő munkavállalót támogató munkaerőpiaci szolgáltatások célja a résztvevők foglalkoztathatóságának javítása volt. A szolgáltatások nyújtásának célja, hogy a speciális közfoglalkoztatási programban résztvevők számára elősegítse az elsődleges, vagy másodlagos munkaerőpiacra történő kilépés lehetőségét, vagy felnőttképzési programban való részvételét. A munkavállalást akadályozó, munkavégzéshez szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztése, a munkaerő-piaci integrációt elősegítő csoportos foglalkozások elősegítették, hogy a résztvevők jelentős hányadának esetében az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok teljesültek. A program célcsoportját azok a speciális közfoglalkoztatási programban résztvevő személyek alkották, akik a programba kerülésüket megelőzően nem voltak munkára kész állapotban, így különösen a megváltozott munkaképességűek, a tartósan álláskeresők, a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, és akik minimum 3 kiskorú gyermeket nevelnek, vagy a családban legalább két fő regisztrált álláskereső van. A program időtartama alatt a résztvevők folyamatos mentorálásban részesültek, egyéni fejlesztési tervet készítettek, melynek realizálását munkavállalási tanácsadók támogatták, valamint részt vettek újraorientáló, kulcsképesség fejlesztő és álláskeresési technikákat elsajátíttató csoportos foglalkozáson is. A célcsoportba tartozó személyek programban való előrehaladását 3 munkaerőpiaci mentor és 2 munkavállalási tanácsadó segítette.

A program időtartama:

2016. május 1. – 2016. szeptember 30.

Language