Skip to main content

Komplex telep-program Tamási szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen
- 2017/01/01-

Támogatás összege: 54.952.152 Ft

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0040

Projekt bemutatása:

A projekt Tamási város Kosba, és Újvárhegy területén lévő szegregátumban élő emberek szociális, integrációs, oktatási, egészségügyi, közösségi helyzetének a fejlesztésére dolgozott ki komplex beavatkozási tervet. Cél az integráció, a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó generációk között átívelő problémákra megoldás mutatása, a közösség aktív részvételének a kialakítása, az egyéni fejlődésben, mint a közösségé formálódásban.
A komplex beavatkozási terv tartalmaz szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási területeket. A komplex, sokrétegű projektet 4 fős konzorcium valósítja meg, melynek tagjai: Tamási Város Önkormányzata, Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft., Türr István Képző és Kutató Intézet. A program központi szakmai eleme a Csillagház - szolgáltatóház kialakítása, melynek a Művelődési Központ ad otthont, illetve a Csillag Szolgáltatópont létrehozása, mely a telepen lévő Roma Közösségi ház felújításával, átalakításával valósul meg. A Szolgáltatóház az integrációs programok helyszíne, a szolgáltató pont biztosítja a hiányzó higiéniás szolgáltatások, a szociális, gyermekjóléti, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi, felnőttképzési szolgáltatásokat. A projekt szakmai tengelyét a settlement típusú szolgáltató pont és szolgáltató ház szakmai programjának kialakítása és az ebbe beépülő settlemet típusú, célterületen végzett egyéni esetkezelés, egyéni fejlesztési tervre épülő szociális munka, mely az egyénen keresztül segíti a teljes család hátrányainak a leküzdését. Az egyéni fejlesztésbe tervezetten 60 fő, 3- 45 év közötti hátrányos helyzetű fő kerül bevonásra, a feladatot 4 fő szociális munkás látja el. A szakmai stáb, a menedzsment tagjainak a szükséges iroda, interjú, és csoportszoba a szolgáltató pontban lesz, mely biztosítja a többi szolgáltatási elem helyszínét is. Ennek és a közösségi programoknak a lebonyolítására 4 közösségi programszervező kerül foglalkoztatásra, akik életvitelszerűen a telepen élnek, a közösség elfogadott, elismert tagjai.

Közösségi és integrációs programok a Szolgáltató házban:

1. Tolerancia foci kupa, mely két évben kerül megrendezésre
2. Hagyományőrző főzőversenyek: Tamási közössége által kedvelt program a Bográcsmesterek, és a Vad-főző mesterek viadala. A Telepen élők forrás hiányában nem tudtak csatlakozni ezekhez a város egészét megmozgató programokhoz. Így a projekt keretében terveztük forrás biztosítását a Rácvölgy közösségének is. Új elem a Roma ízek bográcsmestere program városi szintre emelése. Táncházat, ennek megszervezésébe, programjának összeállításába is bevonjuk a célcsoport tagjait. A családi kirándulás jutalma lesz egy városi vetélkedőnek, mely keretében a nevezők háztartási hulladékból készítenek alkotásokat, melyek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra. A program egyben környezetvédelmi jelszóval is rendelkezik, összekapcsolva több elemét a komplex pályázatnak. További elemek: Zarándoklat, Keresztény ünnepekhez kötött közösségi programok, Hittan és családtervezés oktatás ?, Közösségi környezeti akciók, Gyermektánccsoport, Gyermek- és népi játékok, néphagyományok képzés közösségi- és szociális munkásoknak, Praktikák háza - tematikus foglalkozássorozatok.

Felnőttképzési, foglalkoztathatóságot segítő elemek:

Tantárgyi felzárkóztatás - Kőműves OKJ képzés Tanulásmódszertan tréning - 18 óra/3nap - 2 csoport, Munkaerő-piaci akkreditált tréning - 5 nap- 8 csoport, Konyhai kisegítő képzés - 12 fő, Családi napközi vezető képzés - 12 fő, Számítástechnikai tanfolyam - 60 óra - 12 fő - 2 csoport.

Oktatási, nevelési szolgáltatások:

diákok részére Tanoda jellegű foglalkozások, fejlesztő egyéni és kiscsoportos órák keretében, szaktanárok, fejlesztő pedagógus irányításával. Zeneóvoda a legkisebbeknek, illetve tanulmányi kirándulások. 4. Egészségügyi szolgáltatási elemek: Szakorvosi előadások, szűrések népszerűsítése, Védőnői fogadóóra, Szülészeti-nőgyógyászati előadás, Életmód tábor - 5 nap, 4 éjszaka - teljes ellátás - 25 fő részére - 20 gyermek - 5 kísérő, Pszichológiai tanácsadás, Dietetikai tanácsadás, Prevenciós csoportfoglalkozások - dohányzás, alkohol, Praktikák háza - tematikus csoportfoglalkozások.

Egyéb információk:

Projektmegvalósítás időtartama: 2013.07.01 - 2015.06.30.

Főpályázó:

Tamási Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Türr István Képző és Kutató Intézet
Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft.

Language