Cross-border co-operation for the development of social and solidarity economy through the elaboration and implementation of a joint adult education training programme

Teljes költségvetés: 167.227,86 EUR

Vezető Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

Kedvezményezett 1: Kaproncai Népfőiskola

Kedvezményezett 2: Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft.

Projektmegvalósítás időtartama: 2017. szeptember 01. – 2018. december 31.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében megvalósításra kerülő projekt célja a szociális gazdasági szektor határ menti régióban meglevő erőforrásainak, lehetőségeinek és fejlesztési igényeinek feltárása, majd az átfogó helyzetfelmérésen alapulva a „Társadalmi vállalkozások menedzselése” című képzés tananyagának közös kidolgozása, a képzés engedélyeztetése és megvalósítása a határ mindkét oldalán. A projektben résztvevő szakemberek számára képzések, workshopok valósulnak meg, a bevont társadalmi vállalkozások pedig szervezetfejlesztésben és coachingban is részesülnek, valamint hálózatfejlesztésben, szakmai vásárokon és tanulmányutakon vesznek részt.